பழமும் பாடமும்!

View previous topic View next topic Go down

பழமும் பாடமும்!

Post by goodcitizn on Tue Sep 09, 2014 12:52 pm

பழமும் பாடமும்!

சின்ன ஒரு மாமரம்
முதல் முதலாப் பூக்குது
கிளை எல்லாம் அலங்கரிச்சு
நல்ல மணம் சேக்குது

நாளு மெல்ல நகருது
பூவு எல்லாம் உதிருது
பிஞ்சுக் காம்பு விரலு மேலே
காய்கள் கூட்டம் பெருகுது

பத்து தினம் போகுது
பாவி வெயில் வேகுது
உச்சாணிக் கொப்பு மேலே
ஒத்த மாங்கா பழுக்குது

எச்சி வைக்க எறும்பு வண்டு
எல்லாமே மொய்க்குது
மிச்சக் கிளை மேலே எல்லாம்
பச்சைக் காய்தான் நிக்குது

எட்டு வர்ணப் பட்டுப் பூச்சி
வட்டம் போட்டுப் பாக்குது
பச்சைக் கிளி அணிலும் கூட
போட்டி போட்டு நோக்குது

மாங்கனி தான் சொக்குது
மயக்கத்திலே நிக்குது
நானு ஒரு பெரிய பழம்
ஏனு தன்னை நினைக்குது

காத்து திசையை மாத்துது
கத்தி மரத்தைத் தாக்குது
சுருக்கப் பழுத்த மாம்பழத்தை
உலுக்கிக் குலுக்கி வீழ்த்துது

விழுந்த பழம் வெம்பிப் போயி
விழியை மரத்தில் எறியுது
இலை மறைவில் பல கனிகள்
இருப்பதைத்தான் அறியுது

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: பழமும் பாடமும்!

Post by garam_kuta on Wed Sep 10, 2014 6:30 am

goodcitizn wrote:பழமும் பாடமும்!

சின்ன ஒரு மாமரம்
முதல் முதலாப் பூக்குது
கிளை எல்லாம் அலங்கரிச்சு
நல்ல மணம் சேக்குது

நாளு மெல்ல நகருது
பூவு எல்லாம் உதிருது
பிஞ்சுக் காம்பு விரலு மேலே
காய்கள் கூட்டம் பெருகுது

பத்து தினம் போகுது
பாவி வெயில் வேகுது
உச்சாணிக் கொப்பு மேலே
ஒத்த மாங்கா பழுக்குது

எச்சி வைக்க எறும்பு வண்டு
எல்லாமே மொய்க்குது
மிச்சக் கிளை மேலே எல்லாம்
பச்சைக் காய்தான் நிக்குது

எட்டு வர்ணப் பட்டுப் பூச்சி
வட்டம் போட்டுப் பாக்குது
பச்சைக் கிளி அணிலும் கூட
போட்டி போட்டு நோக்குது

மாங்கனி தான் சொக்குது
மயக்கத்திலே நிக்குது
நானு ஒரு பெரிய பழம்
ஏனு தன்னை நினைக்குது

காத்து திசையை மாத்துது
கத்தி மரத்தைத் தாக்குது
சுருக்கப் பழுத்த மாம்பழத்தை
உலுக்கிக் குலுக்கி வீழ்த்துது

விழுந்த பழம் வெம்பிப் போயி
விழியை மரத்தில் எறியுது
இலை மறைவில் பல கனிகள்
இருப்பதைத்தான் அறியுது

why does this remind me of Arvind Kejriwal Smile

garam_kuta

Posts : 3107
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum