ஆசை மச்சான்!

View previous topic View next topic Go down

ஆசை மச்சான்!

Post by goodcitizn on Fri Oct 17, 2014 9:16 am

சேவக் கோளி கூவும் முன்னே, மச்சான் - நீ
சிட்டுப் போலே வெரஞ்சு போனே, மச்சான்
பாவி வயித்த களுவத் தானே, மச்சான் - நீ
பச்சைத் தண்ணி குடிச்சுப் போனே, மச்சான்

சிறுத்தை போலே பாய்ஞ்சி ருந்தே, மச்சான் - நீ
செருப்பு போலே தேய்ஞ்சு போனே, மச்சான்
பருத்திக் காட்டில் வெடிச்சுப் பூத்த பஞ்சாய் - நீ
அடிச்ச காத்தில் ஆய்ஞ்சு போனே, மச்சான்

கலப்பை யைத்தான் வச்சுப் போடு, மச்சான் - நான்
கம்பங் கஞ்சி கூளு தாரேன், மச்சான்
அலுப்பு தீரக் களுத்தை நீட்டு, மச்சான் - நான்
சுளுக் கெடுத்து சொகுசு தாரேன், மச்சான்

பரிசம் போடப் புருசன் வேணும், மச்சான் - நாமே
சரசம் பேசித் தேதி யாச்சு, மச்சான்
வருசம் ரெண்டு ஓடிப் போச்சு, மச்சான் - உன்
வாச மல்லி வாடிப் போச்சு, மச்சான்

வயசுப் புள்ளே நொந்தி ருக்கு, மச்சான் - உசுர
உனக்கே தான் தந்தி ருக்கு, மச்சான்
மனசு எல்லாம் வெந்தி ருக்கு, மச்சான் - அளுவ
மணிக் கணக்கா வந்தி ருக்கு, மச்சான்

சுருக்குப் பையில் சுருட்டும் பணம், மச்சான் - அந்த
இறுக்கு மாட்டில் இருக்கும் சனம், மச்சான்
நெருப்பு வைச்சுக் கொளுத்தி னாலும், மச்சான்- நீ
வெளிச்சம் ஏத்தும் மெளுகு வத்தி, மச்சான்

குடி இருக்கக் குடிசை போதும், மச்சான் - உன்
மடி இருக்கும் மவுசு போதும், மச்சான்
செடி இடுக்கில் கூடு போதும், மச்சான் - நாமே
சிரிச் சிருக்கும் தோது போதும், மச்சான்

படிக் கட்டு ஓட்டு வீடு வேணாம் - காசு
இடுக் கட்டில் மாட்டிப் போக வேணாம்
குடி கெட்டுக் கூசிப் போக வேணாம் - யாரும்
குறை பட்டு ஏசிப் போக வேணாம்

கறவு மாடு கன்னுக் குட்டி, மச்சான் - நாமே
கணக்குப் பாத்தா அது தானே லட்சம்
வரவு தேடி அலைய வேணாம், மச்சான் - வரட்டு
கவுரவம் தான் அது எந்தப் பட்சம்?

நடை நடக்க ஆத்து மணல் உண்டு - அல்லி
மண மணக்கப் பூத்தி ருக்கு செண்டு
பட படக்க ரெக்கையைத் தான் கொண்டு - மேலே
பறக்குது பார் சோடிப் புறா ரெண்டு

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by FluteHolder on Fri Oct 17, 2014 9:28 am

nice.
what is the meaning of அளுவ ?
Does it mean crying? (wrongly spelt).

Why dont you write some 4/8 lines on JJ and her condition. Hope you have protection from their goons Smile

FluteHolder

Posts : 1734
Join date : 2011-06-03

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by garam_kuta on Fri Oct 17, 2014 9:57 am

FluteHolder wrote:nice.
what is the meaning of அளுவ ?
Does it mean crying? (wrongly spelt).

Why dont you write some 4/8 lines on JJ and her condition. Hope you have protection from their goons Smile

No. it's dhindukkal leoni thamizh... also rural madurai.


garam_kuta

Posts : 3106
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by garam_kuta on Fri Oct 17, 2014 10:01 am

goodcitizn wrote:

நடை நடக்க ஆத்து மணல் உண்டு - அல்லி
மண மணக்கப் பூத்தி ருக்கு செண்டு
பட படக்க ரெக்கையைத் தான் கொண்டு - மேலே
பறக்குது பார் சோடிப் புறா ரெண்டு

brooding yet assertive introspection..well constructed, saarae..way to go clap

the last stanza reminds me of...
காவேரிக் கரையிருக்கு
கரைமேலே பூவிருக்கு
பூப்போலே பொண்ணிருக்கு
புரிந்து கொண்டால் உறவிருக்கு

பஞசவர்ண கிளியிருக்கு
பழுத்து வந்த பழம் இருக்கு
நெஞ்ஜினிலே நினைவிருக்கு
நெருங்கி வந்தால் சுகம் இருக்கு

garam_kuta

Posts : 3106
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by goodcitizn on Fri Oct 17, 2014 10:18 am

FluteHolder wrote:nice.
what is the meaning of அளுவ ?
Does it mean crying? (wrongly spelt).

Why dont you write some 4/8 lines on JJ and her condition. Hope you have protection from their goons Smile

Yes, it means azhugai.

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by goodcitizn on Fri Oct 17, 2014 10:20 am

garam_kuta wrote:
goodcitizn wrote:

நடை நடக்க ஆத்து மணல் உண்டு - அல்லி
மண மணக்கப் பூத்தி ருக்கு செண்டு
பட படக்க ரெக்கையைத் தான் கொண்டு - மேலே
பறக்குது பார் சோடிப் புறா ரெண்டு

brooding yet assertive introspection..well constructed, saarae..way to go clap

the last stanza reminds me of...
காவேரிக் கரையிருக்கு
கரைமேலே பூவிருக்கு
பூப்போலே பொண்ணிருக்கு
புரிந்து கொண்டால் உறவிருக்கு

பஞசவர்ண கிளியிருக்கு
பழுத்து வந்த பழம் இருக்கு
நெஞ்ஜினிலே நினைவிருக்கு
நெருங்கி வந்தால் சுகம் இருக்கு

Is this an old film song by Kannadhaasan?

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by garam_kuta on Fri Oct 17, 2014 10:35 am

goodcitizn wrote:
garam_kuta wrote:
goodcitizn wrote:

நடை நடக்க ஆத்து மணல் உண்டு - அல்லி
மண மணக்கப் பூத்தி ருக்கு செண்டு
பட படக்க ரெக்கையைத் தான் கொண்டு - மேலே
பறக்குது பார் சோடிப் புறா ரெண்டு

brooding yet assertive introspection..well constructed, saarae..way to go clap

the last stanza reminds me of...
காவேரிக் கரையிருக்கு
கரைமேலே பூவிருக்கு
பூப்போலே பொண்ணிருக்கு
புரிந்து கொண்டால் உறவிருக்கு

பஞசவர்ண கிளியிருக்கு
பழுத்து வந்த பழம் இருக்கு
நெஞ்ஜினிலே நினைவிருக்கு
நெருங்கி வந்தால் சுகம் இருக்கு

Is this an old film song by Kannadhaasan?

yes, saar!

garam_kuta

Posts : 3106
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by goodcitizn on Fri Oct 17, 2014 10:51 am

garam_kuta wrote:
goodcitizn wrote:
garam_kuta wrote:
goodcitizn wrote:

நடை நடக்க ஆத்து மணல் உண்டு - அல்லி
மண மணக்கப் பூத்தி ருக்கு செண்டு
பட படக்க ரெக்கையைத் தான் கொண்டு - மேலே
பறக்குது பார் சோடிப் புறா ரெண்டு

brooding yet assertive introspection..well constructed, saarae..way to go clap

the last stanza reminds me of...
காவேரிக் கரையிருக்கு
கரைமேலே பூவிருக்கு
பூப்போலே பொண்ணிருக்கு
புரிந்து கொண்டால் உறவிருக்கு

பஞசவர்ண கிளியிருக்கு
பழுத்து வந்த பழம் இருக்கு
நெஞ்ஜினிலே நினைவிருக்கு
நெருங்கி வந்தால் சுகம் இருக்கு

Is this an old film song by Kannadhaasan?

yes, saar!

Nice song. Thanks.

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: ஆசை மச்சான்!

Post by Sponsored content Today at 5:31 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum