எண்ணியல் கவிதை!

View previous topic View next topic Go down

எண்ணியல் கவிதை!

Post by goodcitizn on Sat Oct 18, 2014 6:23 pm

ஆணி முனையில்
துவங்கி

இறகு முனையில்
பறந்து

ஈய முனையில்
கரைந்து
பந்து முனையில்
உருண்ட
கவிதை ...
இன்று
விரல் முனையில்
விசைப்பலகையில்
சிறிதுமிருது
சொல்லில்
சேமிக்கப்படுகிறது ...

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum