எங்க வீட்டுக் காற்று!

View previous topic View next topic Go down

எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Fri Oct 31, 2014 12:44 pm

மொட்டை மாடி
தண்ணீர் தொட்டியில்
குளித்த காற்று
தென்னங்கீற்றில்
தலை துவட்டி

அங்கு கொடியில் உலர்ந்த
ஒவ்வொரு துணியையும்
உதறி அணிந்து
ஒத்திகை பார்த்து
முடிவில்
அம்மணமாகவே
அகன்றது ...

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by bw on Fri Oct 31, 2014 10:13 pm

nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

bw

Posts : 2922
Join date : 2012-11-15

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by pravalika nanda on Fri Oct 31, 2014 11:31 pm

bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

yes, beautiful, very very beautiful. bw, how come you have no opinion on the burning issues of the day, like the inside story on the Ramayana? there are two thread dedicated to it. all you ever care about is tamil poetry and tamil dancing. and elephant piano. i did enjoy that by the way. it was quite nice: one was shaking its bum and tail to the music and the other was crossing its hindlegs as it played the paino.

pravalika nanda

Posts : 2029
Join date : 2011-07-14

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 1:26 pm

bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by garam_kuta on Sat Nov 01, 2014 2:45 pm


goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile

AiYo- almost azhavaikkareengalaE.. Madurai, thirunagar 2nd stage across the #22 bus stop, facing the play-ground,the home housed several types of mango trees, coconut, vAzhai, guava you name it. the terrace in the early years and the step-ladder accessed water tank area, in the later years are buried so many stories that need to be resurrected at leisure.

goodcitizn wrote:மொட்டை மாடி
தண்ணீர் தொட்டியில்
குளித்த காற்று
தென்னங்கீற்றில்
தலை துவட்டி

அங்கு கொடியில் உலர்ந்த
ஒவ்வொரு துணியையும்
உதறி அணிந்து
ஒத்திகை பார்த்து
முடிவில்
அம்மணமாகவே
அகன்றது ...

Nice..I will not ask the relative heights of the terrace and the tree, and the wind speed, turbulence etc., Smile
however, of course the eternal great song of Kannadasan that relates the breeze and Madurai that we talk about...garam_kuta

Posts : 3107
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by bw on Sat Nov 01, 2014 7:25 pm

pravalika nanda wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

yes, beautiful, very very beautiful. bw, how come you have no opinion on the burning issues of the day, like the inside story on the Ramayana? there are two thread dedicated to it. all you ever care about is tamil poetry and tamil dancing. and elephant piano. i did enjoy that by the way. it was quite nice: one was shaking its bum and tail to the music and the other was crossing its hindlegs as it played the paino.

i don’t know much about tamil poetry and in fact, if they use “illakkiya” aka literary tamil, they go way over my head. this was simple and something i could relate to.

tamil dancing? i like only dabbaan koothu. not the much acclaimed thai thai thithi thai one. that puts me to sleep.

i will read the scoop on ramayana threads again. i did read one of them and wondered why you said “seethe”.


Last edited by bw on Sat Nov 01, 2014 7:35 pm; edited 1 time in total

bw

Posts : 2922
Join date : 2012-11-15

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by bw on Sat Nov 01, 2014 7:28 pm

goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile

oh yeah, peeling off the half-dried vadams and gobbling them while on "crow watch" Smile

i enjoyed going up the terrace in dec/jan when we had “winter” in madras (haha, mamas wearing mufflers and sweaters while going on their morning walk to pick up milk). kausalya supraja rama….blaring from some temple or the other.

bw

Posts : 2922
Join date : 2012-11-15

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Kris on Sat Nov 01, 2014 7:29 pm

bw wrote:
pravalika nanda wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

yes, beautiful, very very beautiful. bw, how come you have no opinion on the burning issues of the day, like the inside story on the Ramayana? there are two thread dedicated to it. all you ever care about is tamil poetry and tamil dancing. and elephant piano. i did enjoy that by the way. it was quite nice: one was shaking its bum and tail to the music and the other was crossing its hindlegs as it played the paino.

i don’t know much about tamil poetry and in fact, if they use “illakkiya” aka literary tamil, they go way over my head. this was simple and something i could relate to.

tamil dancing? i like only dabbaan koothu. not the must acclaimed thai thai thithi thai one. that puts me to sleep.

i will read the scoop on ramayana threads again. i did read one of them and wondered why you said “seethe”.

>>>Maybe she was hinting that Sita was seething at not being be identified by her true ethnic background. Smile

Kris

Posts : 5272
Join date : 2011-04-28

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Kris on Sat Nov 01, 2014 7:38 pm

bw wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile

oh yeah, peeling off the half-dried vadams and gobbling them while on "crow watch" Smile

i enjoyed going up the terrace in dec/jan when we had “winter” in madras (haha, mamas wearing mufflers and sweaters while going on their morning walk to pick up milk). kausalya supraja rama….blaring from some temple or the other.
>>>My dad used to wrap a scarf around his head over his ears. I don't know if he still does. The idea was to prevent the "cold" air from entering through the ears which would lead to all manners of illness. I recounted this to one of my friends in So Cal. He told me his dad would do the same thing for the same reason. We both had a big laugh over it, with two warm climate dads on opposite sides of the planet sharing this weird fear.

Kris

Posts : 5272
Join date : 2011-04-28

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Kris on Sat Nov 01, 2014 7:45 pm

goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

Kris

Posts : 5272
Join date : 2011-04-28

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 8:37 pm

bw wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile

oh yeah, peeling off the half-dried vadams and gobbling them while on "crow watch" Smile

i enjoyed going up the terrace in dec/jan when we had “winter” in madras (haha, mamas wearing mufflers and sweaters while going on their morning walk to pick up milk). kausalya supraja rama….blaring from some temple or the other.

I remember the time when I was very hungry one morning and was told by my grandmother to wait till she offered food for the crows because our forefathers arrived in their form who needed to be fed first. Later in the day when she asked me to be the terrace sentry to guard her vadams I refused citing that I was not as unkind a human as to shoo away our forefathers from the premises at her bidding!

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 8:47 pm

garam_kuta wrote:
AiYo- almost azhavaikkareengalaE.. Madurai, thirunagar 2nd stage across the #22 bus stop, facing the play-ground,the home housed several types of mango trees, coconut, vAzhai, guava you name it. the terrace in the early years and the step-ladder accessed  water tank area, in the later years are buried so many stories that need to be resurrected at leisure.

We used to have a relative in Thirunagar. In those days it was still semi-rural with bull o' carts and cycle rikshaws. The bus trip used to be long from Arasaradi but we enjoyed going there to fly kites with the kids from the terrace. (No, unlike the Madras tradition, we never used crushed glass on the strings to cut off a neighboring kite!) Sounds like you also had a nice terrace around fruit trees!

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Guest on Sat Nov 01, 2014 8:49 pm

Kris wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

I used to be a tree climber as a kid. Used to be perched on a sweet neem tree in our frontyard prett much all day and say hi to passers by, some of them being my rents' colleagues. My nanny would bring my food there only, and everyone called me a squirrel. There was also a big tree next to our shed/garage, with sloping roof over it. My friend and I would climb that tree and branch and sit/play/eat on top of the shed all summer afternoons. Used to be pretty cool there coz of the thick tree shade.


Guest
Guest


Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 9:04 pm

Kris wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

LOL, I'm glad you made it in one piece!

As kids, we boys also loved climbing trees. Mango trees were safe as the branches were strong and had a lot of give. So were tamarind trees. The weakest on was the drumstick tree.

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Kris on Sat Nov 01, 2014 9:19 pm

Beatrix Kiddo wrote:
Kris wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

I used to be a tree climber as a kid. Used to be perched on a sweet neem tree in our frontyard prett much all day and say hi to passers by, some of them being my rents' colleagues. My nanny would bring my food there only, and everyone called me a squirrel. There was also a big tree next to our shed/garage, with sloping roof over it. My friend and I would climb that tree and branch and sit/play/eat on top of the shed all summer afternoons. Used to be pretty cool there coz of the thick tree shade.

>>>I used to climb sapota, guava and some of the easy mango trees, but there was a group of kids who used to steal mangoes in our neighborhood. I knew many of them and there were a couple of expert climbers, maybe three. I still remember the day one summer when one of them made the decision that they should start stealing coconuts from a couple of easy- to- climb coconut trees. I remember this distinctly because it was my first exposure to scalability and out-of-the-box thinking. We used to call him 'gada', the slang term we used for someone who used to hit sixes and fours by swinging the bat. There was no rhyme or reason to the strokes played and he didn't care if he got out. The sole purpose was to take a chance and score big, if he could. After high school he joined the army as a soldier. He was not good academically. Life didn't give him many chances. I hope he got rewarded for his talents. He would have kicked ass in America.

Kris

Posts : 5272
Join date : 2011-04-28

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Guest on Sat Nov 01, 2014 9:32 pm

Kris wrote:
Beatrix Kiddo wrote:
Kris wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

I used to be a tree climber as a kid. Used to be perched on a sweet neem tree in our frontyard prett much all day and say hi to passers by, some of them being my rents' colleagues. My nanny would bring my food there only, and everyone called me a squirrel. There was also a big tree next to our shed/garage, with sloping roof over it. My friend and I would climb that tree and branch and sit/play/eat on top of the shed all summer afternoons. Used to be pretty cool there coz of the thick tree shade.

>>>I used to climb sapota, guava and some of the easy mango trees, but there was a group of kids who used to steal mangoes in our neighborhood. I knew many of them and there were a couple of expert climbers, maybe three. I still remember the day one summer when one of them made the decision that they should start stealing coconuts from a couple of easy- to- climb coconut trees. I remember this distinctly because it was my first exposure to scalability and out-of-the-box thinking. We used to call him 'gada', the slang term we used for someone who used to hit sixes and fours by swinging the bat. There was no rhyme or reason to the strokes played and he didn't care if he got out. The sole purpose was to take a chance and score big, if he could. After high school he joined the army as a soldier. He was not good academically. Life didn't give him many chances. I hope he got rewarded for his talents. He would have kicked ass in America.

There is always something interesting about being with people like that. Smile

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 9:40 pm

Kris wrote:
Beatrix Kiddo wrote:
Kris wrote:
goodcitizn wrote:
bw wrote:nice! takes me back to the several balmy evenings spent on the terrace in madras - chatting, studying, playing. used to go early morn to catch the sunrise but it got very hot very soon.

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

I used to be a tree climber as a kid. Used to be perched on a sweet neem tree in our frontyard prett much all day and say hi to passers by, some of them being my rents' colleagues. My nanny would bring my food there only, and everyone called me a squirrel. There was also a big tree next to our shed/garage, with sloping roof over it. My friend and I would climb that tree and branch and sit/play/eat on top of the shed all summer afternoons. Used to be pretty cool there coz of the thick tree shade.

>>>I used to climb sapota, guava and some of the easy mango trees, but there was a group of kids who used to steal mangoes in our neighborhood. I knew many of them and there were a couple of expert climbers, maybe three. I still remember the day one summer when one of them made the decision that they should start stealing coconuts from a couple of easy- to- climb coconut trees. I remember this distinctly because it was my first exposure to scalability and out-of-the-box thinking. We used to call him 'gada', the slang term we used for someone who used to hit sixes and fours by swinging the bat. There was no rhyme or reason to the strokes played and he didn't care if he got out. The sole purpose was to take a chance and score big, if he could. After high school he joined the army as a soldier. He was not good academically. Life didn't give him many chances. I hope he got rewarded for his talents. He would have kicked ass in America.

Every boys' club had a gada (our term was kaattaan) in their cricket team. We had one who'd show up wearing his brother's lungi and during his all or nothing swings the lungi will get untied, sending away the girls (who were the little sisters of our team boys) on the sidelines scattering away in total disbelief.

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Kris on Sat Nov 01, 2014 9:48 pm

Beatrix Kiddo wrote:
Kris wrote:
Beatrix Kiddo wrote:
Kris wrote:
goodcitizn wrote:

Yes, we all feel nostalgic about terraces for sure. Our house in Madurai had several coconut trees around and the terrace was the place to see where the tender coconuts were ready for harvesting. Remember studying on the terrace early mornings listening to Mohanambal singing "Velanukku arogara, Muruganukku arogara ..." etc from a loudspeaker blaring at a distance. It was also the place for my grandmother to sunbake all her vadams as well as dry chilis, turmeric roots etc. In fact, the government should declalre a holiday in praise of terraces in India! Smile
>>>There was a mango tree that used to lean over to the terrace in the back of my aunt's house. You could climb it and then come over a branch to the terrace. While I was on vadam duty during my 9th grade finals, I decided to do this. I suddenly panicked while I was midway on the branch and pretty much froze. I had to talk myself out of it and finally made it to the terrace and had to leave for the exam right after that.

I used to be a tree climber as a kid. Used to be perched on a sweet neem tree in our frontyard prett much all day and say hi to passers by, some of them being my rents' colleagues. My nanny would bring my food there only, and everyone called me a squirrel. There was also a big tree next to our shed/garage, with sloping roof over it. My friend and I would climb that tree and branch and sit/play/eat on top of the shed all summer afternoons. Used to be pretty cool there coz of the thick tree shade.

>>>I used to climb sapota, guava and some of the easy mango trees, but there was a group of kids who used to steal mangoes in our neighborhood. I knew many of them and there were a couple of expert climbers, maybe three. I still remember the day one summer when one of them made the decision that they should start stealing coconuts from a couple of easy- to- climb coconut trees. I remember this distinctly because it was my first exposure to scalability and out-of-the-box thinking. We used to call him 'gada', the slang term we used for someone who used to hit sixes and fours by swinging the bat. There was no rhyme or reason to the strokes played and he didn't care if he got out. The sole purpose was to take a chance and score big, if he could. After high school he joined the army as a soldier. He was not good academically. Life didn't give him many chances. I hope he got rewarded for his talents. He would have kicked ass in America.

There is always something interesting about being with people like that. Smile

>>>You bet! This happened when I was maybe 11 and Gada may have been 15. To this day, this particular event (decision to climb a coconut tree) is my 'go to' place when I contemplate the need for scaling up something or thinking out of the box. A second event was playing chess with the kid from upstairs who was very good, but I won because of a tactical move. I may have been about 10. I am reading a book by Malcolm Gladwell now in which he talks about this. It is not necessary to be the best. You only need to be slightly better than your opponent at something and capitalize on it.


Last edited by Kris on Sat Nov 01, 2014 9:50 pm; edited 1 time in total

Kris

Posts : 5272
Join date : 2011-04-28

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by bw on Sat Nov 01, 2014 9:49 pm

goodcitizn wrote:
Every boys' club had a gada (our term was kaattaan) in their cricket team. We had one who'd show up wearing his brother's lungi and during his all or nothing swings the lungi will get untied, sending away the girls (who were the little sisters of our team boys) on the sidelines scattering away in total disbelief.

does thaDimaadu also mean the same as kaattaan?

bw

Posts : 2922
Join date : 2012-11-15

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by goodcitizn on Sat Nov 01, 2014 9:54 pm

bw wrote:
goodcitizn wrote:
Every boys' club had a gada (our term was kaattaan) in their cricket team. We had one who'd show up wearing his brother's lungi and during his all or nothing swings the lungi will get untied, sending away the girls (who were the little sisters of our team boys) on the sidelines scattering away in total disbelief.

does thaDimaadu also mean the same as kaattaan?

LOL! I presume the two are kissing cousins.

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: எங்க வீட்டுக் காற்று!

Post by Sponsored content Today at 3:38 pm


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum