இந்தியன் என்றால் என்னது தம்பி...?

View previous topic View next topic Go down

இந்தியன் என்றால் என்னது தம்பி...?

Post by Kayalvizhi on Sat Aug 24, 2013 9:29 pm

இந்தியன் என்றால் என்னது தம்பி...?  -பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

இந்தியன் என்றால்
என்னது தம்பி ?

கொள்ளையன் ஆள்வான் ;
கொடுமைகள் செய்வான் ;
கொடுக்கும் உரிமைகள்
கொடாது தடுப்பான் !

வெள்ளையன் ஆண்டதும்
வெறியர் ஆள்வதும்
வேறுபா டின்றி
விளங்கிடும் தம்பி !

முந்திய ஆட்சியை
அடிமைஎன் றார்கள் !
முன்னினும் இவர்கள்
அடிமைசெய் தார்கள் !

இந்தியன் என்றால்
என்னது தம்பி ?

Kayalvizhi

Posts : 3532
Join date : 2011-05-16

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum