காதல் நியதி!

View previous topic View next topic Go down

காதல் நியதி!

Post by goodcitizn on Tue Sep 09, 2014 3:32 pm


காற்றும் பனித் துளியும், பெண்ணே பெண்ணே - ஒன்று
கலந்திடுதல் காண்பாய் நீ, பெண்ணே பெண்ணே - சுனை
ஊற்றும் நதி அண்டி, பெண்ணே பெண்ணே - மிக்க
உவகையுடன் உடல் சேர்க்கும், பெண்ணே பெண்ணே - அந்த
ஆற்றும் சமுத்திரத்தில், பெண்ணே பெண்ணே - அன்பு
சங்கமம்தான் கொள்வது பார், பெண்ணே பெண்ணே - இவை
ஏற்றும் இணைந் தென்ன, பெண்ணே பெண்ணே - இன்று
என்னை நீ இணைந்திடலால், பெண்ணே பெண்ணே!

உலவிவரும் வெண் மேகம், பெண்ணே பெண்ணே - மலை
உச்சிதனை முகர்வது காண், பெண்ணே பெண்ணே - வாச
மலரதனின் இதழ் அப்பி, பெண்ணே பெண்ணே - வண்டு
மொய்ந்தாடி ரீங்கரிக்கும், பெண்ணே பெண்ணே - அங்கு
குலவிவரும் பறவையினம், பெண்ணே பெண்ணே - கொஞ்சி
அலகுகளை சேர்ப்பது பார், பெண்ணே பெண்ணே - முத்தம்
உலகசம நியதி எனில், பெண்ணே பெண்ணே - எனக்கு
ஒன்றும் நீ தந்திடலால் பயன் தான் என்னே?

[Based on Shelley's poem "Love's Philosophy!"]

goodcitizn

Posts : 3258
Join date : 2011-05-03

View user profile

Back to top Go down

Re: காதல் நியதி!

Post by garam_kuta on Wed Sep 10, 2014 6:42 am

goodcitizn wrote:
காற்றும் பனித் துளியும், பெண்ணே பெண்ணே - ஒன்று
கலந்திடுதல் காண்பாய் நீ, பெண்ணே பெண்ணே - சுனை
ஊற்றும் நதி அண்டி, பெண்ணே பெண்ணே - மிக்க
உவகையுடன் உடல் சேர்க்கும், பெண்ணே பெண்ணே - அந்த
ஆற்றும் சமுத்திரத்தில், பெண்ணே பெண்ணே - அன்பு
சங்கமம்தான் கொள்வது பார், பெண்ணே பெண்ணே - இவை
ஏற்றும் இணைந் தென்ன, பெண்ணே பெண்ணே - இன்று
என்னை நீ இணைந்திடலால், பெண்ணே பெண்ணே!

உலவிவரும் வெண் மேகம், பெண்ணே பெண்ணே - மலை
உச்சிதனை முகர்வது காண், பெண்ணே பெண்ணே - வாச
மலரதனின் இதழ் அப்பி, பெண்ணே பெண்ணே - வண்டு
மொய்ந்தாடி ரீங்கரிக்கும், பெண்ணே பெண்ணே - அங்கு
குலவிவரும் பறவையினம், பெண்ணே பெண்ணே - கொஞ்சி
அலகுகளை சேர்ப்பது பார், பெண்ணே பெண்ணே - முத்தம்
உலகசம நியதி எனில், பெண்ணே பெண்ணே - எனக்கு
ஒன்றும் நீ தந்திடலால் பயன் தான் என்னே?


[Based on Shelley's poem "Love's Philosophy!"]

na! just like watching the sunrise, this never fails to excite! Cool

garam_kuta

Posts : 3106
Join date : 2011-05-18

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum